Henrik Gade Jensen (medlem)

Susan Rasmussen (medlem)

Hans Folkvardt (kasserer)

Hans Iversen (medlem)

Nils Roland (sekretær)

Efter den ekstraordinære generalforsamling 16. december 2017 vil bestyrelsen snarest konstituere sig med formand, sekretær og kasserer.

Medlemskontingent 100 kr. årligt indbetales til Danske Bank reg.nr.: 3219 kontonr.: 11157793