Grundlovsmødet tirsdag den 5. juni 2018 i Bispegårdens have

fandt sted i strålende sol og med et deltagerantal, der overgik alle forventninger! Der var i hvert fald over 100, som fik en rigtig god eftermiddag med biskop Marianne Gaardens både folkelige og tankevækkende grundlovstale "Folkekirkens bidrag til samfundet". Desuden underholdt De grønne Spillemænd med danske og irske numre ligesom de ledsagede fællessangene "I al sin glans nu stråler solen" og "Danmark, nu blunder den lyse nat". Til kaffen serverede bestyrelsesmedlem Susan Rasmussen de legendariske Monrad-boller med morbærsyltetøj! Men i øvrigt måtte der i hast skaffes mere kage, brygges mere kaffe og trykkes flere sangblade! Det var aldrig gået uden hjælpen fra tre af stiftets medarbejdere, tak for det!

Monradselskabets formand, sognepræst Henrik Gade Jensen, byder velkommen

Biskop Marianne Gaarden taler

De grønne Spillemænd som backing group

Nyt om Monrad på nettet

Kim Frederiksen har gjort bestyrelsen opmærksom på to nye podcasts i serien om danske statsministre. Klik på linket her: facebooksiden, og på interviews med sognepræst og forfatter Henrik Gade Jensen. Tak til Kim Eriksen for oplysningen!

Besøg fra New Zealand

Den 21. december 2016 besøgte borgmester Jan Pendergast fra Wellington i New Zealand sammen med sin familie Bispegården, som hendes tip-tipoldefar, biskop D. G. Monrad, byggede og beboede. Jan Pendergast (på billedet i mørkegrå kjole) med sin mand og tre børn var på rejse i Danmark og i den anledning arrangeredes et frokostmøde med medlemmer af Monradselskabet. Biskop Steen Skovsgaard viste rundt i huset, og efterfølgende fortalte Jan Pendergast om Monrad-slægten i New Zealand, bl. a. med gamle fotografier (billedet). Ud over familien deltog nogle fra bestyrelsen og (til højre på gruppebilledet) to andre Monrad-slægtninge, Birgitte Kjær og Jens Bache.

Grundlovsmøde i Bispegården

Søndag den 5. juni var der for tiende gang grundlovsmøde i Bispegården i Nykøbing Falster. Omkring 50-60 deltog i mødet i den dejlige have, hvor solen strålede fra en skyfri himmel. Grundlovstaler var denne gang Susanne Grue-Jørgensen, der gennem 17 år har været den drivende kraft bag den årlige kunstudstilling "Lys over Lolland". I sin tale fremhævede Susanne Grue-Jørgensen kunstens betydning som kilde til inspiration og opløftelse og dermed som et uundværligt bidrag til folkeligt fællesskab. De grønne Spillemænd spillede til fællessange og folkedans. Evt. overskud ved arrangementet tilfalder Monradselskabet. Herunder nogle billeder fra dagen:

Monrad i patografisk belysning

Professor, dr. med. Johan Schioldann holdt i marts 2016 et foredrag om D. G. Monrad i Dansk Psykiatrisk Selskab med titlen "D. G. Monrad, statsminister i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning". Prof. Schioldann har venligst stillet foredraget til rådighed for Monradselskabets hjemmesides læsere. Se under Vidensbank eller klik HER

Henrik Gade Jensen: MONRAD, Vilje, tidsånd og tro

Anmeldt af Steen Skovsgaard, biskop og formand for Monradselskabet

Som formand for Monradselskabet og biskop for Henrik Gade Jensen har jeg haft den glæde for et par år siden at foreslå Henrik Gade Jensen som en mulig forfatter til en større Monradbiografi til Kristeligt Dagblads Forlag. Han sagde ja, og siden har jeg haft lejlighed til at følge arbejdet på forskellig måde. Det viste sig dog at være en lang og noget mere omfattende proces at skrive denne bog end først antaget. For Henrik Gade Jensen har jo sit faste sognepræstearbejde på Vestlolland, som han trofast har varetaget ved siden af skriverierne og studierne. En studieorlov på tre måneder blev den fødselshjælper, der skulle til, og nu er "barnet" så i skrivende stund godt en måned gammel. På Monrad-selskabets vegne vil jeg hermed sige et stort til lykke med den flotte bog til Kristeligt Dagblads Forlag og ikke mindst Henrik Gade Jensen. Det er et fornemt resultat. Bogen er omfattende, grundig, oplysende og indlevende, kort sagt: fremragende. Den har da også allerede fået mange gode og fine anmeldelser, hvor forfatteren er blevet rost for sin omfattende viden om Monrad og den tids politiske intriger og magtkampe. Der har været et par kritikpunkter af forfatterens national-konservative holdninger, som enkelte steder skinner igennem, f.eks. med sammenligner til vor tids multikulturelle verden. Men det synes jeg bestemt ikke gør bogen mindre relevant eller læseværdig. Tværtimod. Det er vel netop en historikers opgave ikke bare at skildre fortiden men også at kunne trække tråde fra fortiden til nutiden. Et eksempel på dette er Henrik Gade Jensens skildring af Monrads forhold til kirkeforfatningen. Det var noget, som Monrad kæmpede indædt for i alle årene. Her hedder det (sd 132): "Monrad ændrede aldrig kirkepolitisk holdning. Han fastholdt ønsket om en kirkeforfatning til sin død, og han evnede ikke at se eller forstå det grundtvigske kirkebegreb, der tog sit udgangspunkt i menighederne, mikroperspektivet, frem for i folkekirken, makroperspektivet. Frihed kan være så meget. Politikernes frihed bliver borgernes ufrihed, hvorfor vi har en forfatning til at sætte rammer for politik. Kirkens frihed til at styre sig selv bliver let til menighedernes ufrihed." Der er masser af tanker og indsigt at øse af i bogen om Morad: om tiden, troen, men først og sidst om hovedpersonen: D. G. Monrad, som Henrik Gade Jensen formår at skildre både nuanceret og ordentligt. Han forholder sig både kritisk og respektfuldt til dette viljestærke og modsætningsfyldte menneske. Var han gal? Svaret er nej! Men han var noget helt særligt. En stor personlighed, et legebarn, et alvorligt og dybt troende menneske - og ikke mindst en varm og omsorgsfuld far og elskeligt familiemenneske. Der er altid noget, som man kunne tænke sig udfoldet lidt mere. F.eks. blev Monrad jo gift igen med Emmy Hage, men hende levnes der ikke plads til, selvom hun godt kunne have fortjent det. Forholdet mellem Monrad og hans ældste datter, Adda - kaldet "gamle" - kunne også efter min mening have fortjent lidt mere omtale, fordi det viser nogle lidt andre sider af Monrad. Men i Monradselskabet glæder vi os over, at D.G. Monrad i Henrik Gade Jensens bog her har fået en aktuel, ordentlig og troværdig fremstilling, så han har fået en fortjent oprejsning. Selvom bogen langt fra er ukritisk, så står Monrad i hvert fald her i et langt bedre og mere realistisk lys end det, som blev ham til del i filmen "1864". Så tak for det - og til lykke med bogen!

Generalforsamling 24. november 2015

Tirsdag den 24. november afholdt Monradselskabet ordinær generalforsamling. Efter en andagt i Klosterkirken, Nykøbing F., ved biskop Steen Skovsgaard, fulgte generalforsamlingen i menighedslokalerne. Se referatet her.

Efter afviklingen af generalforsamlingen talte sognepræst Henrik Gade Jensen om sin nye biografi om D. G. Monrad, "MONRAD - Vilje, tidsånd og tro".

Grundlovsdag i Vester Ulslev

Om formiddagen blev en skulptur af D. G. Monrad afsløret ved Vester Ulslev kirke, hvor Monrad var præst 1846-48 og skrev udkast til Danmarks Riges Grundlov. Skulpturen er udskåret af et lindetræ lige ved mindestenen for Monrad. Kunstneren er Jan Sørensen, og ved afsløringen talte først formand for Vester Ulslev menighedsråd Hans Folkvardt, hvorefter biskop Steen Skovsgaard som formand for Monradselskabet talte og afslørede skulpturen. Vejrforholdene op til afsløringen havde gjort det umuligt at give skulpturen den sidste finish, men den har den fået senere (de to øverste fotos).

Jan Sørensen i samtale med biskop Skovsgaard. I baggrunden Hans Folkvardt

Grundlovsmøde i Bispegården, Nykøbing Falster

Om eftermiddagen den 5. juni kl. 14 var der grundlovsmøde i Bispegårdens have, hvor sognepræst Henrik Gade Jensen talte om grundloven og fremhævede, at det væsentlige ved den er, at den er der, og at dens betydning afhænger af den ånd, den fortolkes i. Grundloven er præget af et frihedssyn, som i sidste ende kommer af, at loven ikke ses som et middel til frelse, men som et værn om friheden til at leve efter sin overbevisning i respekt for andres ret til det samme - alt under ansvar for den borgerlige lov. De Grønne Spillemænd akkompagnede fællessangen og spillede efter kaffen op til folkedans.

Sange fra guldalderen

Den 11. marts var der koncert i bispegårdens Pompei-stue ved Duo Suonante (Katrine Dyrehauge Roos, sopran, og Lars Hedelius-Strikkertsen, 1800-tals guitar). Solisternes musikalitet sammen med deres fremtræden i dragter fra 1800-tallet skabte en helt særlig stemning!

Klik her og her for at se to filmklip fra koncerten.

Monrad - et indblik i biskop D. G. Monrads liv og tanker

I december 2013 udgav Monradselskabet en bog om Monrad. Bogen er forfattet af selskabets formand, biskop Steen Skovsgaard, og har fået titlen: "MONRAD - et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker". Bogen trykkes af Videbæk Bogtrykkeri, og man kan via bogtrykkeriet bestille ekstra eksemplarer. Bogen koster 129 kr. (samt 30 kr. i forsendelse uanset antal). Man kan læse nærmere om bogen og afgive bestillinger HER

Med venlig hilsen Nils Roland, sekr. for selskabet

Grundlovsmøde med Monrad

Ved det efterhånden traditionsrige grundlovsmøde i bispegårdens have 5. juni talte den danske generalkonsul for New Zealand, Niels Jægersborg, om D. G. Monrads rolle ved Grundlovens tilblivelse 1848-49 og om Monrad-familiens ophold i New Zealand som nybyggere i årene 1865-70. Grundlovsmødet havde samlet knap 100 deltagere, som havde en fin eftermiddag i strålende sommervejr. Efter det spændende foredrag kastede man sig ud i folkedans, som De grønne Spillemænd spillede op til, ligesom de også ledsagede fællessangen, bl. a. "I Danmark er jeg født..."

Niels Jægersborgs grundlovstale 2013


Diget, porten og kirken

Sommeren 1847 besøgte maleren Constantin Hansen sin gode ven D. G. Monrad, der 1846-48 var sognepræst i Vester Ulslev. Fra dette besøg stammer denne tegning af Vester Ulslev kirke. Constantin Hansens tegning er nylig foræret Vester Ulslev kirke af Jens Bache, som er efterkommer af D. G. Monrad, og som ved selskabets generalforsamling i november 2012 causerede om at have en Monrad i familien.

Den nationale vækkelse i 1820´erne havde hos Constantin Hansen ført til en interesse for Danmarks arkitektoniske fortidsminder, og i tegningen af Vester Ulslev kirke spiller det romantisk forfaldne stendige og den snævre port med på lige vilkår.

Monrad som kunstsamler

D. G. Monrads kunstinteresse er velkendt. Privat samlede han bl. a. kobberstik og andre tryk, og to dage før sin afrejse fra New Zealand i 1869 forærede han hele sin samling på 600 blade til Museum of New Zealand. Tryk her for at gå til samlingen.


Middag i præstegården efter en bispevisitats

I sommeren 1887 - få måneder efter Monrads død - påbegyndte maleren Carl Thomsen maleriet af en middag ved en bispevisitats, formentlig hos malerens svigerfar, pastor Dieckmann i Stubbekøbing. Maleriet blev godt modtaget af kunstkritikken ved Charlottenborgs forårsudstilling i 1888 og indkøbt til det nye Statens Museum for Kunst. I Lolland-Falsters Stiftsbog 1999 s. 19-30 har Kristian Hvidt i en artikel givet en udførlig gennemgang af maleriet. Maleriet har hidtil været ophængt på Roskilde Stiftsadministration, men er nu kommet til Lolland-Falsters bispegård.